RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.7 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19849 ľudí.    

Odber noviniek

2% pre volejbal

Všetkým fanúšikom volejbalu v Malackách

Ako iste viete, už zopár rokov si môžme vybrať konkrétnu neziskovú organizáciu, ktorej pôjde určitá časť našich daní za predchádzajúci rok. Na začiatku to bolo len 1% a mohli tak urobiť len zamestnanci a fyzické osoby, teraz sú to už 2% a túto možnosť majú aj firmy. Rád by som oslovil touto cestou všetkých, ktorí sa zaujímajú o volejbal v Malackách, príp. sú ešte nerozhodnutí v tejto otázke. TJ Strojár Malacky, ktorej je volejbalový oddiel súčasťou, je ako každoročne v zozname príjemcov. Nižšie je popísaný podrobný postup pri poukázaní 2% v prípade zamestnanca, fyzickej osoby, ktorá si podáva daňové priznanie (typ A aj B) a tiež pre firmu.
Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% na volejbal, nezabudnite ma kontaktovať. Keďže VO nie je samostatný právny subjekt, budem potrebovať kópie vyhlásení, resp. tej časti daňového priznania, kde sa nachádza vyhlásenie o poukázaní 2%.

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby: 

 1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250 Sk.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.
 3. daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú tieto:
  Obchodný názov: Telovýchovná jednota Strojár Malacky.
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 17642639
  Adresa: Sasinkova 73, 90101  Malacky

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2006 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 20 Sk.
4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane
Vyhlásenia. (posielam ho v prílohe aj s vyplnenými údajmi TJ Strojár Malacky).
5. Údaje o TJ Strojár Malacky (uvedené vyššie) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2006 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2005
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2006:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 20 Sk pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú tieto:
Obchodný názov: Telovýchovná jednota Strojár Malacky.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17642639
Adresa: Sasinkova 73, 90101  Malacky

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2006) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové
úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

 
Ing. Dusan Rusnak
predseda VO
TJ Strojar Malacky
Sasinkova 73
901 01 Malacky
tel: 0907 793 399
e-mail: rusnak@casper.sk
22.03.2006| Administrator


Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.