RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.6 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19864 ľudí.    

Odber noviniek

2% z dane pre volejbal v Malackách

Ako iste viete, už zopár rokov si môžme vybrať konkrétnu neziskovú organizáciu, ktorej pôjde určitá časť našich daní za predchádzajúci rok. Na začiatku to bolo len 1% a mohli tak urobiť len zamestnanci a fyzické osoby, teraz sú to už 2% a túto možnosť majú aj firmy. Rád by som oslovil touto cestou všetkých, ktorí sa zaujímajú o volejbal v Malackách, príp. sú ešte nerozhodnutí v tejto otázke. TJ Strojár Malacky, ktorej je volejbalový oddiel súčasťou, je ako každoročne v zozname príjemcov. Nižšie je popísaný podrobný postup pri poukázaní 2% v prípade zamestnanca, fyzickej osoby, ktorá si podáva daňové priznanie (typ A aj B) a tiež pre firmu.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% na volejbal, nezabudnite ma kontaktovať. Keďže VO nie je samostatný právny subjekt, budem potrebovať kópie vyhlásení, resp. tej časti daňového priznania, kde sa nachádza vyhlásenie o poukázaní 2%. 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

 

  1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250 Sk.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.
  3. daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú tieto:

Obchodný názov: Telovýchovná jednota Strojár Malacky.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17642639
Adresa: Sasinkova 73, 90101  Malacky

  1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
 - Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2008 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.
4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. (na požiadanie ám ho pošlem aj s vyplnenými údajmi TJ Strojár Malacky).
5. Údaje o TJ Strojár Malacky (uvedené vyššie) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2008 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2007
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2008:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú tieto:
Obchodný názov: Telovýchovná jednota Strojár Malacky.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17642639
Adresa: Sasinkova 73, 90101  Malacky
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2008) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové

úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
01.04.2008| Administrator


Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.