RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.6 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19888 ľudí.    

Odber noviniek

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu VO

Výbor VO pozýva svojich riadnych členov na výročnú členskú schôdzu s týmto programom:

1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí.
2. Voľba pracovného predsedníctva.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová, volebná).
5. Správa mandátovej komisie.
6. Správa o činnosti družstiev oddielu za rok 2011.
7. Správa o hospodárení oddielu za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.
8. Diskusia – delegáti na konferenciu TJ Strojár, najlepší kolektív a jednotlivec VO, ďalšie...
9. Voľba predsedu a členov výboru VO.
10. Voľba delegátov na konferenciu TJ Strojár.
11. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie.
12. Záver rokovania.

26.01.2012| Dušan Rusnák


Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.