RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.6 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19888 ľudí.    

Odber noviniek

Takto to vidím ja

Takto to vidím ja

Práve v končiacom sa roku som začal pracovať v Výkonnom výbore hádzanárskeho oddielu (VV HO) TJ Strojár Malacky, ktorý zabezpečuje chod oddielu hádzanárov všetkých kategórii v našom meste.

Výbor pracuje na princípe dobrovoľnosti. To v jednoduchosti znamená, že tam pracujú ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase bezodplatne napomáhajú posúvať hádzanú v Malackách vpred. Sú zárukou nerušeného chodu družstiev v rámci ich prípravy - tréningov, turnajov a tiež  sezóny majstrovských zápasov. Ich úlohou je materiálové ako aj hráčske a trénerské zabezpečenie, dohľad nad financiami oddielu. Komunikácia vo vnútri oddielu, navonok k partnerom, Slovenskému zväzu hádzanej,  rodičom hráčov a samozrejme verejnosti.  

Každý člen VV HO prispieva svojou činnosťou – podľa svojich možností a schopností – na bezproblémový a aj úspešný chod nášho hádzanárskeho oddielu. Sú tam ľudia odborných hádzanárskych znalostí a mnohoročných hráčskych a trénerských skúsenosti. Hráčskych aj trénerských skúsenosti na najvyššej slovenskej a tiež medzinárodnej úrovni. Manažérsky a organizačne zdatní členovia. Administratívne a komunikatívne nadaní ľudia. Členovia s citom pre vyhľadávanie mládežníckych talentov a ich úspešný rozvoj.

Napriek tomu, že športovci spravidla bilancujú po sezóne,  sa teraz krátko obzriem za dnes končiacim sa rokom 2015 vo VV HO.

Veľkým organizačným úspechom klubu bola spolu-organizácia otvorených majstrovstiev SR mladšieho žiactva. Zorganizovanie už tradičného Turnaja generácií. Naštartovanie projektu „Spoločného hádzanárskeho družstva“ na Záhorí  - spojenie HC Tatran Stupava a TJ Strojár Malacky – v sezónne 2015/2016 mladší a starší dorastenci a dorastenky. Tiež vzájomné dopĺňanie žiackych družstiev. Všetko toto  s víziou silných spoločných družstiev až po „seniorske“ kategórie. Spolupráca sa nerodila vzhľadom na predchádzajúcu rivalitu oboch klubov ľahko. Ale našlo sa veľa nadšencov na oboch „brehoch rieky“, ktorí svojím presvedčením strhli väčšinu na svoju stranu a podarilo sa.  Rozbehol sa proces vyhľadávania talentov na Základných školách – minihandball. A to v podobe „Záhoráckej minihanball ligy“ a tiež „Malackej minihandball ligy“. Spustenia tréningov talentovaných žiačikov pod vedením športových učiteľov na Základných školách, či spoločných tréningov mini-hádzanárov zo všetkých škôl. Zabezpečila sa účasť jednotlivých družstiev na turnajoch doma aj v zahraničí. Organizátorsky sa zvládli na vysoko hodnotenej úrovni zápasy 1. Slovenskej ligy dorasteneckých družstiev. Úspechom tiež dopadli prípravné zápasy reprezentácia Slovenska juniorov, kadetov v Malackách. Mohol by som pokračovať ďalej v menovaní úspechov na poli organizácie v hádzanárskom oddiely TJ Strojár Malacky. Skončím však úprimným poďakovaním za výborne odvedenú prácu členom VV HO a s vyznaním, že sa mi skvele spolupracovalo v tomto roku s ľuďmi okolo hádzanej v našom oddiely.

Verím, že sa spoločne poučíme s niektorých chýb, ktoré sa nám prihodili. A spoločne potiahneme HO ďalej vpred, nech majú hráči a hráčky vytvorené vhodné podmienky na úspešnú reprezentáciu TJ Strojár a mesta Malacky. Želám členom výboru pevné zdravie, chuť a odhodlanie do práce aj v nasledujúcom roku.

Členmi výboru HO TJ Strojár Malacky sú: D. Frýbert, D. Šuster, J. Walterová, M. Rummel, R. Piaček, M. Mikulčák, , R. Baláž K. Daniš, V. Nemec,  R. Rigotti, D. Šuster, T. Baláž,  J. Juhas, M. Mízner, T. Stachovič, P. Stachovič a Š. Béreš.           

 

Kamil Daniš.                                                                                         

31.12.2015| Tomáš Baláž


Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.