RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.6 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19864 ľudí.    

Odber noviniek

Výročná členská schôdza cyklistického oddielu TJ Strojár Malacky

Výročná členská schôdza cyklistického oddielu TJ Strojár Malacky

Po dlhoročnom pôsobení členov cyklistického oddielu v rámci turistického oddielu pri TJ Strojár Malacky prišlo k odštiepeniu časti členov a k vytvoreniu cyklistického oddielu na ustanovujúcej schôdzi dňa 10.11.2012.

Po nekonečných ťahaniciach o peniaze z 2%, získaných za rok 2012 sa nakoniec rozhodlo, že sporných 1.490,45€ bolo pripísaných na podúčet cyklistického oddielu. Tu by som chcel vyzdvihnúť kamarátsky prístup nového predsedu TO Róberta Slobodu a profesionálny prístup výboru TJ Strojár na čele s predsedom Ing. Oreským.

VČS viedol predseda CO Igor Lím, ktorý oboznámil s horeuvedeným ostatných členov CO. Bolo vyhodnotené pôsobenie cyklistov v roku 2012 v rámci TO, spomenuté boli vydarené spoločné akcie  sezóny 2012 – lyžiarsko-bežecké akcie na Skalke pri Kremnici, Okolo Tatier, Zlatnícka dolina v Skalici, Košice - Malacky, výjazd na Javorinu, Nové Mlýny a mnoho víkendových jednodňových výjazdov v okolí Malaciek. VČS odsúhlasila členské vo výške 10€ na člena bez výnimky, ktoré bolo následne aj vybrané a zdokumentované. Odovzdané boli nové zelené dresy, ktoré sme dali vyrobiť za pomoci sponzorských príspevkov. Týmto sa chcem poďakovať sponzorom:

 • Fromm (Malacky)
 • Junior (Kostolište)
 • Fast Trade (Malacky)
 • Akušat (Malacky)
 • Kovex (Plavecký Štvrtok)

Ďalším bodom bola tvorba plánu činnosti na rok 2013, tu sa prihliadalo na jedotlivé návrhy členov, nakoniec boli ustanovené nasledovné akcie:

- máj

 • dvojdňový výjazd na Javorinu
 • výstup na Vysokú a umiestnenie spomienkovej tabuľky na nášho zosnulého kamaráta Janka Gembeša - dlhoročného a zakladajúceho člena TO
 • Skalica - Zlatnícka dolina na dva dni

- jún

 • výjazd na priesmyk Passo dello Stelvio v Alpách vo výške 2758m (12.-15.6.2013)

- júl

 • víkendový výjazd na termálne kúpalisko - lokalita bude upresnená podľa  dostupnosti ubytovania
 • výstup na Rysy (2499m)

- august

 • časovka do vrchu - Modra
 • cykloturistický zraz v Piešťanoch
 • okolo Balatónu

- september

 • Nové Mlýny

- november

 • záverečné posedenie pri guláši a vyhodnotenie sezóny

- december

 • Silvestrovský výstup na Vysokú

Boli prijatí traja noví členovia do našich radov - Ing. Peter Ščasný, Peter Veliký a Miroslav Benka, čím sa počet členov zvýšil na 25. Do pozornosti prítomných bolo dané obstaranie finančných prostriedkov z 2% z dane a to vzor tlačiva ako aj metodika odovzdávania tlačív. Na záver bolo odsúhlasené vedenie oddielu cyklistiky:

 • predseda - Igor Lím
 • 1. podpredseda - Ing. Vladimír Matúšek
 • 2. podpredseda - Ing. Boris Hrubý

Neoddeliteľnou súčasťou tejto správy z VČS je prezenčná listina a záznam o vybranom členskom príspevku, ktorý bude odovzdaný ekonómke TJ Strojár Malacky.

23.03.2013| Hruby Boris
Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.